Card Gold – Accident

Grawe Header SERENA INDIVIDUAL este o asigurare individuală de accident în timpul lucrului şi în timpul liber.

Riscurile asigurate:

– deces din accident

– invaliditate permanentă din accident

Indemnizaţii de plată: Dacă persoana asigurată decedează ca urmare a unui accident, asigurătorul va plăti suma asigurată. Dacă persoana asigurată suferă un accident în urma căruia rămâne cu un grad de invaliditate permanentă, asigurătorul va plăti un procent din suma asigurată egal cu gradul permanent al invalidităţii.

Teritorialitate: Teritorialitatea contractului de asigurare este nelimitată, cu condiţia ca în poliţa de asigurare să nu existe prevederi speciale.

Sume asigurate: Suma asigurată pentru cazul de deces din accident este de 10.000 lei. Suma asigurată în caz de invaliditate permanentă din accident este de 20.000 lei.

Contractantul asigurării: Persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani sau persoană juridică.

Persoana asigurată: Persoană fizică cu vârsta de minim 1 an şi maxim 64 de ani.

Durata asigurării: Protectia prin acest tip de asigurare este valabila pentru fiecare luna pentru care taxa de adminstrare a cardului a fost platita integral.

Beneficiarii asigurării: In caz de deces din accident, beneficiarii sunt cei nominalizaţi de contractantul asigurării la încheierea contractului de asigurare. In caz de invaliditate permanentă din accident, beneficiar este persoana asigurării. Dacă persoana asigurată este un copil minor, beneficiarii asigurării sunt reprezentanţii legali ai copilului (părinţi, tutori, curatori).

Valoare de răscumpărare: Asigurarea de accident nu are valoare de răscumpărare. Acest tip de asigurare este inclusa in cadrul Card Gold SCnet Prepay Mastercard.

Grawe Footer