Card Gold – Travel

Grawe Header TRAVEL Asigurare individuala de călătorie în străinătate

Asigurarea Grawe Travel oferă acoperire, în limita sumei asigurate, pentru bolile acute sau vătămările corporale apărute în urma unor accidente în străinătate.

 Asigurarea Grawe Travel ofera acoperire 24 de ore din 24, în toată lumea in fiecare luna in care taxa de adminstrare a cardului a fost platita integral. Pentru asistenţa medicală oferită prin intermediul acestui produs de asigurare, Grawe colaborează cu compania Mondial Assistance ce pune la dispoziţia clienţilor noştri aproape 40 de ani de experienţă în domeniu, precum şi o vastă reţea globală de furnizori de servicii medicale şi centre operative. Reţeaua dispune în momentul de faţă de peste 400.000 de furnizori – din care 1.200 din domeniul medical, şi stă la dispoziţia clienţilor 24/7, 365 de zile pe an.

Durata asigurării: 15 zile

Suma asigurată:

–          Europa: 20.000 Euro

–          Restul lumii: 20.000 Euro

Persoana asigurată: Persoană fizică cu vârsta de maximum 75 de ani. Prin această asigurare sunt despăgubite:

– tratamentele medicale necesare efectuate în spitale şi/sau de către un medic din afara unui spital

– transportul bolnavului, costurile de recuperare şi salvare

– transportul de urgenţă către România

– transportul pentru asiguratul decedat

–  bagajele pierdute – maxim 100 EUR, atât pentru asigurările individuale, cât şi pentru cele de familie

–  costurile pentru angajarea unui avocat şi a unui interpret (max. 800 EUR), dacă asiguratul este arestat sau se află în pericol de arestare

–  la cerere, biroul de asistenţă al asiguratorului poate acorda informaţii referitoare la posibilitatea acordării de asistenţă medicală ambulatorie

– în cazul în care persoana asigurată se îmbolnăveşte sau suferă un accident, fiind din această cauză tratată staţionar într-un spital:

– biroul de asistenţă al asigurătorului stabileşte legătura, printr-un medic însărcinat de asigurător, cu medicul de familie al asiguratului şi cu medicii curanţi din spital

– medicul însărcinat de asigurător se ocupă pe durata internării în spital de transmiterea informaţiilor între medicii implicaţi. La cerere, biroul de asistenţă al asigurătorului se ocupă de informarea membrilor familiei.

– biroul de asistenţă al asigurătorului organizează transportul în România pentru asiguratul decedat

– dacă asiguratul este arestat ori se află în pericol de arestare, biroul de asistenţă al asigurătorului se ocupă de angajarea unui avocat şi a unui interpret.

Acest tip de asigurare este inclusa in cadrul Card Gold SCnet Prepay Mastercard. Grawe Footer